Automatizacija zgrada i postrojenja

Budućnost je pametna! – takođe i zgrade koje opremamo.

Kada planiramo automatizaciju zgrada, veliku važnost pridajemo kretanju u korak sa vremenom, u kombinaciji sa pogledom u budućnost. Kao deo našeg planiranja, vaš projekat će biti opremljen najsavremenijim sistemima automatizacije, kao i uređajima za upravljanje, koji ne samo da pojednostavljuju korišćenje zgrade, već su opremljeni i senzorima koji mogu predvideti kada će kvarovi da se pojave. Takozvano prediktivno održavanje je deo svakog modernog projekta jer je efikasno, štedljivo i održivo.

< nazad

Portfolio

  • Tehnologija upravljanja zgradama
  • Sistemi automatizacije
  • Sistemi upravljanja