Ostale radnje za tehničke sisteme

Nudimo i sveobuhvatne mere u vezi sa tehničkim sistemima zgrade.

< nazad

Portfolio

  • Planovi vatrogasnih brigada / karte ruta vatrogasne brigade
  • Planovi ruta za bekstvo i spasavanje
  • Termografski pregledi
  • Energetski sertifikati
  • Optimizacija energije