Transportni sistemi

Kako zgrada raste, raste i potreba za pristupom bez prepreka svim spratovima.

Shodno tome, u procesu planiranja obezbeđujemo da je transportni sistem lako dostupan, usklađen sa važećim propisima, ekonomičan i izvodljiv za kupca. U oblasti transportne tehnike do sada smo planirali samo sisteme liftova.

< nazad