Ventilacioni sistemi

Izuzetne situacije kao što je pandemija korone pokazale su nam da kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru igra veću ulogu nego što većina ljudi shvata.

Važan nam je i unutrašnji vazduh u Vašem objektu, zbog čega smo uvereni da se moderna tehnologija ventilacije mora individualno planirati. Ne samo da planiramo nove sisteme ventilacije, već i proveravamo i optimizujemo postojeće sisteme. Vodimo računa o energetskoj efikasnosti i subjektivnoj percepciji kupaca.

< nazad

Portfolio

  • Povrat toplote
  • Merenja kapaciteta
  • Kontrolisana ventilacija životnog prostora
  • Kuhinjski ventilacioni sistemi
  • Sistemi za ventilaciju
  • Sistemi za uklanjanje dima
  • Sistemi za klimatizaciju
  • Koncepti ventilacije
  • Praćenje kvaliteta vazduha